Logo Delabie

Delabie, một giải pháp sinh thái và kinh tế

Một sự lựa chọn sinh thái để bảo tốn một nguồn tài nguyên có hạn.

Lượng nước ngầm của chung ta đang bị đe dọa bởi sự gia tăng tiêu thụ ngày càng lớn đến gấp 20 lần trong vòng 20 năm qua và sự thiếu hụt đó đang ngày càng trở nên rõ rệt qua từng mùa và từng vùng khác nhau. Nước là nguồn tài nguyên quý giá, không thể đoán biết trứơc được và sự phân bổ cũng không đồng đều. Ở các nước Châu âu người ta thừa nhận quan niệm rằng :nước là nguồn di sản chung cần được bảo vệ . Mọi người đều phải tiết kiệm và dùng nó một cách cẩn thận. Cho nên kết quả cuối cùng là mọi người xây dựng tiêu chí thay đổi theo hướng tiết kiệm nước dùng cũng như giảm lượng nước thải ra.

Bằng việc lực chọn các vói nước hay van của Delabie sẽ giúp bạn bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá một cách hiệu quả nhất

Một sự lực chọn kinh tế: làm giảm hóa đơn tiền nước

Sự gia tăng tiêu thụ nước dẫn đến sự gia tăng chi phí thu thập, chế biến và xử lý nước thải. Do vậy việc tham gia cua mọi người gìn giữ nước sạch và xử lý nước thải là rất quan trọng. Chắc chắn rằng đó là những hành động chính đáng của con người phải làm. Như vậy việc đưa các phương tiện có sẵn là rất cần thiết vì vừa tiết kiệm được lượng nước phân phối và tránh lãng phí trong khi vẫn bảo đảm vừa đủ cho người sử dụng.

Việc lựa chọn sản phẩm Delabie là một quyết định đúng đắng và sẽ giảm bốt chi phí tiền nứơc trên hóa đơn của bạn.

Logo Rain Bird

Rain Bird and LEED

LEED là một công cụ đo lường cho công trình xanh tại Hoa Kỳ

Lãnh đạo Năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED) Hệ thống đánh giá Công trình Xanh ™ là một hệ thống đánh giá đưa ra bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ(Hội đồng Công trình Xanh Mỹ) để đánh giá hiệu quả môi trường cho vòng đời của một tòa nhà và khuyến khích chuyển đổi thị trường theo hướng thiết kế bền vững.

Hệ thống này dựa trên nguyên tắc tín dụng cơ bản, cho phép các dự án ghi điểm trong việc xây dựng môi trường thân thiện trong trang web của mình. Năm 1999, LEED đã được đưa ra với nỗ lực phát triển "dựa trên sự đồng thuận, hệ thống thị trường đánh giá theo định hướng đẩy mạnh phát triển và thực hiện đầy đủ các biện pháp công trình xanh.

Hệ thống điểm chuẩn của LEED được công nhận trên toàn quốc về xây dựng, thiết kế, và hoạt động của các tòa nhà xanh với hiệu quả cao. LEED cung cấp cho các chủ công trình và các nhà khai thác các công cụ mà họ cần để có một tác động ngay lập tức và có thể đo lường hiệu suất của các tòa nhà của họ.

LEED thúc đẩy việc tiếp cận toàn bộ tòa nhà bằng cách công nhận thực hiện trong năm lĩnh vực quan trọng của sức khỏe con người và môi trường: các trang web bền vững, tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng hiệu quả, lựa chọn vật liệu, và chất lượng môi trường trong nhà.

Tìm hiểu thêm trong Rain Bird Quick Guide to LEED (PDF: 361 KB)

  • Copyright © 2020 Walton.fr